:: Bevezetö :: Szivárványország :: Utazási Ajánlatok ::

Dubai Luxury Hotels Search and Accommodation Listing Dubai Luxury Hotels Search and Accommodation Listing   Dubai Luxury Hotels Search and Accommodation Listing Dubai Luxury Hotels Search and Accommodation Listing Dubai Luxury Hotels Search and Accommodation Listing
Dubai Luxury Hotels Search and Accommodation Listing Dubai Luxury Hotels Search and Accommodation Listing

::: Dél-Afrika.com Partnerek :::

Welcome to DubaiHotels.ae, Dubai Hotels, Dubai Conferences, Dubai Golf Courses and United Arab Emirates tourism Dél-Afrikai Hotelek, Gépkocsibérlés, Túrák és Golf csomagok. - VIZUMOK

Sth-Africa | CyberCapeTown | 1CampsBay | Cafe Erte

Dubai Hotels and Hotel Accommodation in the United Arab Emirates UAE Hotels Dubai Hotels and Hotel Accommodation in the United Arab Emirates UAE Villas Dubai Hotels and Hotel Accommodation in the United Arab Emirates UAE Tours Dubai Hotels and Hotel Accommodation in the United Arab Emirates UAE Cars Dubai Hotels and Hotel Accommodation in the United Arab Emirates UAE
Dubai Hotels and Hotel Accommodation in the United Arab Emirates UAE
Vissza :: Tõrténelem :: Szállás :: Szabadidõ :: Térkép :: Információ :: Idõjárás :: Kapcsolatfelvétel
Dél-Afrikia Vizumok:

Tájékoztató és útmutatás vízumkérelmek benyújtásához

Fontos

I) Amennyiben a kérelmező a vízumigénylő lapot nem tölti ki teljes egészében és minden részletre kiterjedően, a vízum kiadása késhet, vagy a kérelmet elutasíthatják.

II) Minden 18 év feletti kérelmezőnek külön vízumkérő lapot kell kitöltenie, továbbá minden olyan 18 éven alulinak is, aki érvényes útlevéllel rendelkezik.

III) A vízum lehetővé teszi, hogy birtokosa elinduljon a beléptetés helyére, ahol meg kell felelnie a Dél-afrikai Köztársaságba való belépést szabályozó törvényeknek és előírásoknak. A vízum birtokosának az útlevél-ellenőrző tiszt előtt a következőket kell igazolnia:

a) a Dél-Afrikába történő beutazáshoz többek között érvényes útlevéllel rendelkezik, amely érvényes a tervezett utazás időtartamára, továbbá szükség esetén az útlevél a Dél-Afrikába való belépéshez érvényes vízumot tartalmaz.

b) szellemileg és testileg ép, büntetlen előéletű, és elegendő pénzzel rendelkezik ahhoz, hogy utazása ideje alatt fenntarthassa magát és fizethesse visszautazásának költségeit, amennyiben nem rendelkezik retúrjeggyel. Az útlevél-ellenőrző tiszt készpénzletétet kérhet az ideiglenes látogatótól, amennyiben nem felel meg a fenti követelményeknek.

A kérelmezőknek tervezett indulási időpontjuk előtt legalább tizenöt (15) nappal kell benyújtaniuk vízumkérelmüket a legközelebbi dél-afrikai diplomáciai testülethez vagy konzulátushoz.

A Magyar Köztársaság állampolgárainak jelenleg nem kell vízumot kérniük Dél-Afrikába maximum harminc (30 ) napos látogatás esetén, ha igazolják, hogy turistaként, üzleti célból vagy átutazási szándékkal utaznak.

A nem magyar állampolgároknak az úti okmányok kérelmezése előtt ajánlatos kapcsolatba lépniük a Dél-afrikai Nagyövetséggel.

Javasoljuk, hogy az alábbi kategóriákba tartozó kérelmezők keressék fel a legközelebbi Dél-afrikai Nagykövetséget, hogy tisztázzák, milyen típusú vízumra/engedélyre van szükségük, amennyiben Dél-Afrikába szeretnének látogatni:
* Koncertelőadók
* Színpadi mûvészek
* Zenészek
* Újságírók
* Fényképészek
* A médiához kapcsolódó személyek

A hivatásuk gyakorlása miatt utazók, a média képviselői,
illetve előadásokon és kutatásokban résztvevő tudósok továbbra is vízummal/belépési engedéllyel léphetnek be a Dél-afrikai Köztársaságba.

Ezen felül a Dél-afrikai Köztársaságba való belépéshez a szükséges engedélyeket be kell szerezniük azoknak a Dél-Afrikába belépni szándékozó személyeknek is, akik:
a) túllépik a vonatkozó mentességi időtartamot; vagy
b) munkát akarnak vállalni vagy tanulmányokat kívánnak folytatni; vagy
c) tervezett tartózkodásuk meghaladja a 30 napot; vagy
d) le akarnak telepedni a Dél-afrikai Köztársaságban.

Vízumot/belépési engedélyeket dél-afrikai határállomásokon vagy beléptetési pontokon nem adnak ki. A légitársaságok ügyintézőinek azonban kötelességük kérniük a vízumot, amennyiben arra szükség van, mielőtt az utasokat felengednék a Dél-Afrikába induló járatok fedélzetére.

Dubai Hotels, Dubai Accommodation, Dubai Tourism, Dubai Conferences, Dubai Golf
Követelmények:

LÁTOGATÓI VÍZUM
* vízumkérő lap
* érvényes útlevél
* munkáltatói igazolás / a szükséges pénz meglétének igazolása
* turista program
* szállásfoglalás vagy meghívólevél és a meghívó fél személyi igazolványának fénymásolata
* biztosítás (ha már rendelkezik vele)
* 1 fénykép (6 hónapnál nem régebbi)
* orvosi igazolás 60 évnél idősebbeknek, illetve nyugdíjasoknak
* repülőjegy helyfoglalás az utazási irodától/légitársaságtól

ÜZLETI CÉLÚ VÍZUM
* Vízumkérő lap
* érvényes útlevél
* 1 fénykép (6 hónapnál nem régebbi)
* szállásfoglalás
* orvosi igazolás 60 évnél idősebbeknek, illetve nyugdíjasoknak
* meghívó levél a partnercégtől fejléces levélpapíron, amely tartalmazza a teljes programot, az üzleti tárgyalások témáját és a Dél-Afrikában meglátogatandó vállalatok teljes nevét és címét
* munkahelyi igazolás arról, hogy az utazás kapcsán felmerülő összes költséget a cég fedezi
* repülöjegy helyfoglalás az utazási irodától/légitársaságtól
* biztosítás (ha már rendelkezik vele)

TRANZIT VÍZUM
* vízumkérő lap
* érvényes útlevél
* 1 fénykép (6 hónapnál nem régebbi)
* a következő célország érvényes vízuma (ha szükséges)
* repülőjegy helyfoglalás az utazási irodától/légitársaságtól
* orvosi igazolás 60 évnél idősebbeknek, illetve nyugdíjasoknak

TANULÓI ENGEDÉLY

* tanulói engedély formanyomtatványok
* érvényes útlevél
* 2 fénykép (6 hónapnál nem régebbi)
* felvételi igazolás és a látogatandó oktatási intézmény fogadókészségének igazolása
* részletes levél az alábbi motivációk ismertetésével:
1. miért kíván dél-afrikai intézményben tanulni
2. a tanulni kívánt szak miért nem vehető fel a kérelmező hazájában
* kötelezettségvállalás arra, hogy a tanulmányok befejeztével elhagyja Dél-Afrikát
* repülöjegy helyfoglalás az utazási irodától/légitársaságtól
* a kérelmező pénzeszközeinek igazolása, miszerint olyan pénzügyi helyzetben van, hogy képes magát fenntartani és a tandíjat fizetni dél-afrikai tartózkodása alatt; vagy tanulmányi ösztöndíj igazolása; vagy a szülők közjegyző előtt tett támogató nyilatkozata és a szülők pénzeszközeinek igazolása
* a dél-afrikai elszállásolás részletes adatai
* visszatérítendő készpénzletét az esetleges hazatelepítés fedezésére
* körülbelül 600 Ft fax-költség készpénzben
* 180 USD készpénz forintban
A kérelmeket a Dél-Afrikába történő elutazás előtt legalább tizenkét(12) héttel kell benyújtani.

MUNKAVÁLLALÁSI ENGEDÉLY
(Azokra a személyekre vonatkozik, akik munkát vállalnak mialatt Dél-Afrikában tartózkodnak, függetlenül attól, hogy kapnak-e ezért díjazást vagy sem; továbbá ez vonatkozik az önkéntesekre is.)
* munkavállalási formanyomtatvány
* érvényes útlevél
* 2 fénykép (6 hónapnál nem régebbi)
* mindkét fél által aláírt érvényes munkaszerződés a dél-afrikai vállalat fejléces papírján, amely tartalmazza a munkavállaló beosztását, fizetését és egyéb juttatásait. Önkénteseknek meghívólevél csatolása elegendő.
* a dél-afrikai kapcsolattartó személy teljes neve, címe és telefonszáma
* képzettségre, szakképesítésre vonatkozó adatok (diplomák), a munkában szerzett gyakorlat (önéletrajz)
* a diplomák hivatalos angolnyelvu½ fordítása
* referenciák korábbi munkahelyekről
* erkölcsi bizonyítvány
* az illetékes dél-afrikai testület (pl. Kereskedelmi és Iparkamara) ajánlása.
* A dél-afrikai elszállásolás részletes adatai
* Körülbelül 600 Ft fax-költség
* 180 USD-nak megfelelő készpénz forintban
A kérelmet a Dél-Afrikába történő elutazás előtt legalább tizenkét (12) héttel kell benyújtani.

VISSZATELEPEDÉSI VÍZUM
Ez a kérelem azokra a volt dél-afrikaiakra és dél-afrikai állandó lakosokra vonatkozik, akik véglegesen kívánnak visszatérni Dél-Afrikába (feltéve, hogy még rendelkeznek az "állandó lakos" státusszal).
* visszatelepedési-vízumkérő lap
* érvényes útlevél
* a dél-afrikai "állandó lakos" státusz igazolása (állandó lakhatási engedély/ személyi igazolvány)
* a szükséges pénz meglétének igazolása, amellyel a kérelmező fenn tudja magát tartani Dél-Afrikában, munkáltatói ajánlat vagy munkáltatói igazolás Dél-Afrikából
Megjegyzés: a kérelmezőktől esetenként további információk is kérhetők.
Hol szerezhető be a vízum?

A magyarországi lakhellyel rendelkezők vízumkérelmüket a Dél-afrikai Nagykövetségen az alábbi címen nyújthatják be nyomtatott ûrlapon.

Dél-afrikai Nagykövetség
1026 Budapest
Gárdonyi Géza út 17.
Telefon: (36-1) 392 0999
Fax: (36-1) 200 7277

Hiv.óra : H-CS:08:00-17:00 P: 08:00-14:00

e-mail: saemb@sa-embassy.hu
Konzuli e-mail: dha@t-online.hu

A dél-afrikai tartózkodás

A vízum érvényességi ideje ezt nem szabályozza, de a dél-afrikai beléptetési helyen az érkezéskor kiadott ideiglenes tartózkodási engedély (drappszínű címke) tartalmazza.

Egészségügyi követelmények

Sárgaláz elleni oltásra csak akkor van szükség, ha az utazás Afrika sárgalázzal sújtott övezetében kezdődik vagy azon halad át bármilyen közlekedési eszközzel, a menetrendszerû légi járatok kivételével. A sárgaláz elleni oltási igazolás érvényessége tíz (10) év, mely az oltást követően tíz (10) nappal kezdődik, vagy ismételt oltás esetén az újraoltás napjától számított tíz (10) év. A Dél-afrikai Köztársaság északkeleti részén található Kruger Nemzeti Parkba utazóknak malária elleni tabletta szedése javasolt (főleg az országhatár mentén).

Szomszédos államok

A Dél-Afrikába látogatóknak, akik a szomszédos államokba, például Namíbiába, Botswanába, Lesothoba, Swaziföldre, Zimbabwéba vagy Mozambikba is utaznak, szükség esetén rendelkezniük kell ezekbe az országokba érvényes vízummal.

Diplomata és szolgálati útlevelek tulajdonosai

A vízumkérelmeket a külügyminisztériumnak vagy más hivatalos szervnek kell benyújtania, a kitöltött vízumkérő lapokkal együtt. A külföldön tartózkodó diplomatáknak és hivatalos személyeknek a szolgálati helyük szerinti országban lévő Dél-afrikai Követségnél vagy a Dél-Afrikában lévő saját követségükön keresztül kell vízumkérelmüket benyújtaniuk.

Betétlapos vízumok
Alapelvünk, hogy betétlapos vízumokat nem adunk ki.

Kiskorú gyermekek

Szükséges iratok:
* a gyermek születési anyakönyvi kivonata
* a szülők házassági anyakönyvi kivonata/házassági bontóítélete/ elhalálozási igazolása

A Dél-Afrikába utazni szándékozó kiskorú (18 év alatti) gyermekek vízumkérelmei mellé a gyermekkel vagy a gyermekekkel nem utazó szülő írásbeli hozzájárulását kell mellékelni. Abban az esetben, ha egy gyermek vízumkérelmének beadása a szülő(k) vízumigénylése nélkül történik, akkor a gyermek vízumkérelméhez közjegyzői indokló levelet kell csatolni (például, a szülők dél-afrikai útlevél-tulajdonosok, vagy a gyermek egyedül utazik ). A levélnek fel kell hatalmaznia a Dél-afrikai Nagykövetséget a vízum gyermek részére történő kiadására. A kiskorú gyermekek vízumkérelmét mindkét szülőnek alá kell írnia. Ha az egyik szülő elhunyt, akkor ezt a tényt jelezni kell. Ha a hozzájárulást a gyám adja, akkor jelezni kell a gyámság körülményeit. Különleges esetekben (pl. egy szülő távollétében) hozzájáruló levelet vagy faxot is elfogadunk. Ha a szülő vagy a gyám nem adja beleegyezését, de az illetékes bíróság másképpen dönt, a vonatkozó bírósági döntést mellékelni kell a vízumkérelemhez. Ha a szülők elváltak, mindkét szülő hozzájárulására szükség van, hacsak az illetékes bíróság másképpen nem dönt.

Levelezés

A postán visszaküldendő útlevél/útlevelek esetében kérjük, mellékeljen egy saját nevére megcímzett, felbélyegzett borítékot (ajánlott - tértivevényes díjszabású bélyegekkel).

Fizetés

Minden fizetés készpénzben történik.

További információért a vízum és/vagy vízumdíj-mentességről, forduljon a Nagykövetséghez.

Ha további információra van szüksége, kérjük, faxoljon a (36 1) 200 7277-es számra, vagy küldjön email-t a konzuli osztályra az alábbi címre: saemb@t-online.hu, feltüntetve teljes nevét és azt az elérhetőségét, ahová válaszolhatunk.

Dubai Hotels, Dubai Accommodation, Dubai Tourism, Dubai Conferences, Dubai Golf
Keresés a Dél-Afrika.com
Dubai Hotels, Dubai Accommodation, Dubai Tourism, Dubai Conferences, Dubai Golf
Big Game of Africa
Lion Leopard Giraffe Elephant
Lion
Leopard
Giraffe
Elepant
Dubai Hotels, Dubai Accommodation, Dubai Tourism, Dubai Conferences, Dubai Golf
Dubai Hotels, Dubai Accommodation, Dubai Tourism, Dubai Conferences, Dubai Golf
Sth-Africa.com
1CampsBay.com
CyberCapeTown.com
Telkom South African Airways Cafe Erte Internet Cafe And Cocktail Bar, Cape Town, South Africa Victoria & Alfred Waterfront Cape Town Spier Estate Red Bull Music Academy
Tedd szinesebbé vendégkönyvünket! - Kattints ide
Affiliate Partnership Szótár Travel Agents
Turtlr Beach Barbados, a honeymooners paradise